Kwaliteit in onderwijs

Accrediet levert dienstverlening die de kwaliteit van zowel publiek als privaat onderwijs verhoogt. Wij blinken uit in aandacht, deskundigheid en maximaal rendement. Onze slogan is daarom niet voor niets ‘kwaliteit in onderwijs’. 
 

Onderwijskwaliteit is de laatste jaren hoog op de agenda gezet. Niet in de laatste plaats door de vele berichten in de media over opleidingen of onderwijsinstellingen waar de kwaliteit van het onderwijs als kritisch werd beoordeeld. Dit heeft onder andere geleid tot de prestatieafspraken die veel hogescholen en universiteiten eind 2012 hebben gemaakt met het ministerie van OCW. Ook het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van de commissie-Bruijn is een resultante uit die periode. Hieruit blijkt dat onderwijskwaliteit veel moeilijker is te handhaven dan werd aangenomen.


Accrediet heeft ruime ervaring en levert diensten op de volgende gebieden:

  • Accreditatietrajecten
  • Kwaliteit en studierendement
  • Financieel gezonde exploitatie
  • Positionering en marketing
  • Operationeel en projectmanagement 


Accrediet ondersteunt in het realiseren van doelstellingen en ambities.

 

Daarom Accrediet


Verhoogt de kwaliteit van onderwijs

Resultaatgerichte specialisten

Werkt volgens de NVAO gestelde vereisten