Accreditatietrajecten

Accreditatietrajecten:

“Accrediet ondersteunt bij het Accreditatie waardig maken van opleidingen door het op orde brengen van de kwaliteit van zowel de organisatie als de inhoud van de opleiding.”
  

De instantie die uiteindelijk bepaalt of een opleiding, of een onderwijsinstelling, voldoet aan de gestelde eisen, is de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Aan de hand van een Kritische Reflectie,  geschreven door de opleiding, worden steekproeven genomen, kritische gesprekken gevoerd, afstudeerwerken beoordeeld en wordt uiteindelijk een oordeel gevormd. 

Accrediet begeleidt de opleiding bij de voorbereiding op de visitatie, opdat de opleiding voldoet aan de eisen die de NVAO stelt. Op basis van een checklist worden alle aspecten op aanwezigheid en kwaliteit gecontroleerd en zo nodig aangevuld of verbeterd. Wij begeleiden opleidingen bij het schrijven / opstellen van onder andere: curriculum, opleidingsprofiel, jaarplan, personeelsplan, toetsplan, competentiematrix, evaluaties, commissies, en uiteraard de Kritische Reflectie.Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact met ons op.