Meld u hier aan

Hier kunt u zich aanmelden voor het onderzoeksnetwerk. Na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Persoonlijke informatie

De instelling waar u voor werkt

Wat is uw functie?
Voorzitter van een examencommissie
Lid van een examencommissie
Voorzitter van een toetscommissie
Lid van een toetscommissie


Kies hier wat voor u van toepassing is:
Ik stel mezelf beschikbaar voor een extern lidmaatschap
Mijn commissie heeft openstaande vacature(s) voor extern lidmaatschap

* verplichte velden

Onderzoeksnetwerk examencommissie

Het lidmaatschap van een examencommissie is ingewikkeld. De examencommissie moet theoretische beginselen, zoals de ‘state of the art’ rond goed onderwijs en goede toetsing, maar ook beginselen van geschreven en ongeschreven recht, koppelen aan de dagelijkse praktijk van examinering, en zorgen voor een zekere balans tussen theorie en praktijk. Dat vraagt een hoge mate van professionaliteit. Professionals verrichten haar werkzaamheden op basis van een wetenschappelijk gevalideerd kennisbestand. En hoewel het lidmaatschap een docententaak is, dient het zich uiteraard wel te verhouden tot een professionele gemeenschap. Middels dit initiatief wordt een onderzoeksnetwerk geïnitieerd dat het mogelijk maakt om wetenschappelijke kennis te delen en verder te ontwikkelen.

In de aanloop naar de op te richten onderzoeksnetwerk van examencommissies wordt een digitaal platform ontwikkeld. Het digitale platform, moet de leden van examencommissies overtuigen om erbij te willen horen op grond van inhoud en gebruiksgemak. Het digitale platform wordt een omgeving voor (digitale) samenwerking en zal activiteiten en producten moeten (kunnen gaan) faciliteren die tegemoet komen aan de voorwaarden van een zogenoemde professionals govenance.

Middels deze website kunt u zich aanmelden voor het onderzoeksnetwerk en wordt u op de hoogte gehouden van de verder ontwikkelingen.

Initiatiefnemer van het onderzoeksnetwerk John Huizinga:
Vanuit zijn eigen rol als voorzitter van een grote examencommissie in het hoger beroepsonderwijs, 27 opleidingen en meer dan 5000 studenten, kwam John al snel in aanraking met de problemen die het lidmaatschap met zich meebrachten. Om in mijn eigen informatiebehoefte te voorzien is hij een promotieonderzoek gaan uitvoeren om te onderzoeken wat er van een examencommissie mag worden verwacht en welke rol zij vervullen in het hoger onderwijs.

Als promovendus ‘governance en toezicht in het hoger onderwijs’ heeft hij daarom een onderzoeksnetwerk opgericht van (leden van) examencommissies in het hoger (beroeps)onderwijs waarbij een “lerend netwerk” of “zelf organiserend team” duurzaam tot stand komt. Dit alles onder de voorwaarde van professional governance. Dat betekent dat het netwerk:
1) zelfstandig, onafhankelijk en deskundig is, door kennis te delen en te ontwikkelen;
2) de belangen behartigt van leden examencommissies in het hoger onderwijs;
3) zichzelf tot doel stelt om de leden te certificeren (het opstellen van bijvoorbeeld een gedragscode);
4) Een gesprekspartner is voor, en samenwerking zoekt met, externe toezichthouders, bestuurders en politieke partijen.

Daarnaast creëert en deelt hij wetenschappelijke kennis op het gebied van governance en toezicht in het hoger onderwijs middels zijn promotieonderzoek, (inter) nationale publicaties en presentaties op (inter)nationale congressen.drs. J.D. Huizinga
john@johnhuizinga.nl

Venediƫn 24
1441 AK Purmerend

T +31(0)6 23 50 75 26