Financieel gezonde exploitatie

Accrediet ondersteunt de opleiding bij het vinden van een juiste balans tussen inkomsten en noodzakelijk te maken kosten.

Elke opleiding zit in een financieel spanningsveld dat wordt bepaald door het aantal studenten, de inkomsten per student, opleidingskosten, overhead en noodzakelijke investeringen in de markt. Het is daarom belangrijk goede keuzes te maken, waarbij effectiviteit en efficiency voorop staan, zonder nadelig effect op de kwaliteit van de opleiding. Een gezonde financiële exploitatie waarborgt mede de continuïteit.


Accrediet helpt inzicht te krijgen in het financiële resultaat van de opleiding. Wij helpen u bij het maken van (strategische) keuzes door het inzichtelijk maken van de financiële consequenties hiervan. Een benchmark met een vergelijkbare opleiding kan daarbij behulpzaam zijn.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact met ons op.