Kwaliteit en studierendement

“Accrediet ondersteunt de opleiding bij het verhogen van de kwaliteit en het studierendement.” 
 

Kwaliteit en studierendement zijn aspecten waar de politiek en de onderwijsinspectie zich zorgen over maken. Daarnaast dient die kwaliteit gehandhaafd te blijven in een systeem van continue verbetering (PDCA-cyclus). De inzet van externen (‘vreemde ogen dwingen’) is daarbij van belang: niet alleen voor de kwaliteit van toetsing, maar ook voor de kwaliteit van andere zaken. De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn hiervan een voorbeeld. Goede kwaliteit en studierendement gaan hand in hand.

Ondanks alle inspanningen van hogescholen en universiteiten is het studierendement niet of nauwelijks verbeterd, stelt de onderwijsinspectie. De ‘streefwaarden’ in meerjarenafspraken met het ministerie worden nog lang niet gehaald.

Accrediet helpt bij het op orde brengen van de kwaliteit van zowel de organisatie als de inhoud van de opleiding. Wij zetten onze kennis in om aan de hand van een te maken blauwdruk van de opleiding en de organisatie voorstellen te doen die de kwaliteit en het studierendement verbeteren. Ook kunnen wij ondersteunen bij de implementatie van onze voorstellen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact met ons op.