Positionering en Marketing

“Accrediet ondersteunt de opleiding bij het formuleren van een duidelijk opleidingsprofiel en bij het vermarkten van de opleiding.”

Voor elke opleiding, publiek en privaat, is een duidelijk opleidingsprofiel van belang. Studenten worden steeds mobieler en kiezen op basis van een duidelijk aansprekend profiel. Veelal heeft de opleiding een helder beeld van haar visie op het vakgebied en beroep waarvoor zij opleidt. Het is echter een apart specialisme om die visie duidelijk te vertalen naar een begrijpelijk profiel voor aanstaande studenten én om dit profiel op de juiste manier en met de juiste middelen onder de aandacht te brengen.

Accrediet helpt de opleiding om haar naamsbekendheid te vergroten. Wij hebben vooraanstaande marketeers en strategen om daar invulling aan te geven. Hoe duidelijker het profiel, hoe beter een student kan kiezen. En hoe bewuster een student kiest voor een bepaalde opleiding, hoe groter de kans op een goed studieresultaat en op een hoger studierendement van de opleiding.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, 
neem contact met ons op.